กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม รักศรัทธาเกมส์ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรัก      การออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ตำบลบ้านยาง และตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายมงคล แวงวรรณ ประธานกลุ่มโรงเรียน ได้จัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม รักศรัทธาเกมส์ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย และการกีฬา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา พร้อมยังเป็นการส่งเสริมความสามารถอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของนักเรียนอีกด้วย โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีฯ

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ อำเภอลำปลายมาศ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕) โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โรงเรียนบ้านปัญจคาม “เรียนติสสวงศ์วิทยา” และโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ จำนวน ๑๐ โรงเรียน

                                                                                                    สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน                                                                                                      ไวพจน์ ตุพิมาย … ภาพ