นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงาน เคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมแนะนำบุคลากรที่ย้ายมามาปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน  ๒ ราย  คือ นายเวทิน หงส์วิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวรัชนีกร วรรณกางซ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ และแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรในสำนักงานทราบ

 

เอกสารแนบ