นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน โฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ