สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคี โดยการร่วมพิธีสงฆ์ จำนวน ๙ รูป รับพรต้อนรับปีใหม่ ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต บนความไม่ประมาท มีสติ พิจารณาอย่างรอบคอบ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยการร่วมในพิธีทำบุญพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัย (อาหารปิ่นโต) เจริญพระพุทธมนต์ รับพรต้อนรับปีใหม่  ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต บนความไม่ประมาท มีสติ พิจารณาให้รอบคอบ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ