สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจบุคลากรในสำนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ “งานได้ผล คนมีความสุข”

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจทิศทางและเป้าหมายขององค์กรให้บุคลากรรับทราบและมีความเข้าใจตรงกัน ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ “งานได้ผล คนมีความสุข” และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจรรมทั้งหมด