สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นำโดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมเชิญชวนบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมกิจกรรมวันครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน