นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บิรหารระดับสูงร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ผู้แทนผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน โฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ

สุวรี  เจริญรัมย … รายงาน

เอกสารแนบ

  • jpg
    77.jpg
    ขนาดไฟล์: 171 KB