สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์ โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงาน โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย วันครู ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรการจัดงานวันครู โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg
    11.jpg
    ขนาดไฟล์: 260 KB