นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ ๑๕  จำนวน ๑๔ คน

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์        ที่มาฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ ๑๕ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๔ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย คณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นพี่เลี้ยงผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตลอดหลักสูตร

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 11
    File size: 136 KB