เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด  ณ สนามสอบในอำเภอลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ โดยได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านตาเหล็ง โรงเรียนอนุบาลชำนิ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  โดยมีประธานและคณะกรรมการประจำสนามสอบแต่ละแห่งรายงานผลการดำเนินการและนำตรวจเยี่ยมห้องสอบ ซึ่งทุกสนามสอบสามารถดำเนินการจัดสอบได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

สำหรับการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นการทดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสนามสอบจำนวน 17 แห่ง มีจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งสิ้น 1,572 คน  ส่วนการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นั้น มีจำนวน 21 สนามสอบ นักเรียนที่เข้าสอบ 3,742 คน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม