สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคากรในองค์กรเป็น  องค์กรแห่งความสุข หลักสูตร สพท.ยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร “องค์กรแห่งความสุข” หลักสูตร “สพท. ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ เปี่ยมด้วยคุณภาพและมีคุณธรรม วิทยากรบรรยาย พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม จากสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี  ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม บรรยายหลักธรรมในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ธรรมปฏิสันถาร ศาสนากับวิถีชีวิตข้าราชการ  Change attitude change your life การพัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์กร กิจกรรม Workshop ประสานคน ประสานงาน ประสานด้วยหัวใจ กายคตาสติ เจริญปัญญา Good Governance วัฒนธรรมองค์กร ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข และการกล่าวด้วยถ้อยคำ การให้กำลังใจ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg
    06.jpg
    ขนาดไฟล์: 214 KB