เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงทำความเข้าใจคณะกรรมการรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๕ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดรับสมัคร จำนวน ๑๕ อัตรา สาขาวิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา , วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๔ อัตรา , วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน ๔ อัตรา , วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา , วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ อัตรา และวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา

 

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ