สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองปรือ จัดกิจกรรม “สวนสัตว์สู่ชุมชน” ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนและชุมชน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.เมืองบุรีรัมย์ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองปรือ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้เชิงอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานของสวนสัตว์  ผ่านฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ได้แก่ ฐานทำไมต้องมีสวนสัตว์ ฐานกำเนินสัตว์(นกกระเรียนพันธุ์ไทย) ฐานกิจกรรมเกมส์ธรรมชาติ ฐานสัตว์เด่นของสวนสัตว์ ฐานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดและพันธุ์พืช ฐานงานวิจัย ฐานหมู่บ้านสวัสดี(การจักสานและคัดแยกขยะ) และฐาน Zoo Kids

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายวิทยา สุทธิ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงและประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน /อภิรักษ์จันทวี…ภาพ
ดูภาพเพิ่มเติม