เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวเกศรินทร์ ก่อแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล ได้รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากผู้ที่สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 9 ราย ในโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โรงเรียนวัดละลวด โรงเรียนบ้านช่อผกา โรงเรียนวัดบ้านกะหาด และโรงเรียนวัดบ้านหินโคน   โดยได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน