คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเป็นการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อต่างๆในเบื้องต้น

ที่โรงเรียนบ้านหนองโสน อ.เมืองบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางมัทนา พรมป่าชัด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองโสน ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้ามัสลินและผ้าสาลู เพื่อให้นักเรียนสวมใส่ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโรค  เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิช 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และมีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายประเทศ  ทำให้ขาดแคลนหน้ากากอนามัย  ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลป้องกันตนเองตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำ  สำหรับหน้ากากอนามัยที่ผลิตขึ้นเองนี้ ได้แจกจ่ายให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนและมอบให้ผู้ปกครองและชุมชน พร้อมกับให้คำแนะนำในการใช้งาน ดูแลรักษาทำความสะอาดด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน/ มัทนา พรมป่าชัด..ภาพ-ข้อมูล