สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันนี้ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และคณะกรรมการประจำสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอบ้านด่าน อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ  ซึ่งการดำเนินการจัดสอบ NT ทุกสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายมานพ คงเสนา ตรวจเยี่ยมและให้กำใจ ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสนามสอบ โรงเรียนบ้านตูบช้าง โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โรงเรียนบ้านนาศรีนวล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ อำเภอลำปลายมาศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ และโรงเรียนบ้าน ตาเหล็ง อำเภอชำนิ

นายประสิทธิ์ พิเศษ ตรวจเยี่ยมและให้กำใจ ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ