สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๕ อัตรา เอกประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๕ อัตรา ดังนี้ วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๔ อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ อัตรา และวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นรองประธานฯ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 05
    File size: 178 KB