ผู้บริหารและบุคลการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ติดตามรับชมการประชุมทางไกล “พุธเช้าข่าว สพฐ.” พร้อมประชุมข้อราชการประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”  หลังจากนั้นได้ประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วนประจำสัปดาห์ ได้แก่ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามหนังสือสั่งการและขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  สรุปรายกานผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา  การโอน/ย้ายบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)  กำหนดการติดตามการดำเนินงานของ กตปน. โดย สพฐ. และการจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจราชการของ กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.  ฯลฯ

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน