เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ในงานเสวนาทางวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา ซึ่ง ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร ได้มีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมีนักกีฬาทีมชาติไทย ลูกหลานชาวบุรีรัมย์ร่วมเสวนา ได้แก่ นายธนวัฒน์ ชุ่มเสนา นักกีฬาเซปัคตะกร้อ นางสาวนิศา ร่มเย็น นักฟุตบอลหญิง และนางสาวปรีชาพร ปลื้มพันธ์ นักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาแก่นักเรียน ที่สนใจและมีทักษะ ให้ก้าวสู่นักกีฬาอาชีพในอนาคต  ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูนักเรียนที่เข้ารับฟังเป็นอย่างมาก