เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล(Video Conference) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพฐ.จัดขึ้น โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัตร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมและลงนามในบันทึกข้อตกลง และมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมลงนามเป็นพยานบันทึกข้อตลลงดังกล่าว  และมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด