สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ติดตามรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.และ ประชุมผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน เพื่อนำข้อราชการที่รับชมสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่อนพันธ์ นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับฟังการประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  เพื่อรับทราบนโยบาย /ข่าวสาร /กิจกรรม จากส่วนกลางเป็นประจำทุกวันพุธ

หลังติดตามรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประชุมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือนำข้อราชการที่รับฟังสู่การปฏิบัติ เช่น มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ปฏิทินการรับนักเรียน รวมทั้งติดตามภารกิจงานของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบวาตภัย การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร 38 ค.(2)  และโครงการนำน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยโควิด-19

ศากุน ศิริพานิช…รานงาน
ดูภาพทั้งหมด