สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณซ่อมแซมให้แก่โรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ  เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา  2563

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมฯ จาก สพฐ. จำนวน 400,000 บาท  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารให้โรงเรียนประสบวาตภัย  ครั้งที่ 1 แล้ว 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก และโรงเรียนบ้านหนองไฮ รวม 185,000 บาท     และเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุโรงเรียนประสบวาตภัยอีก 5 โรงเรียน  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้ออกตรวจเยี่ยมสำรวจความเสียหายของทั้ง 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ   โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางและ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”  พร้อมกับให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณซ่อมแซม และได้นำเข้าที่ประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน