สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 รวมน้ำใจมอบข้าวสาร-ไข่ไก่ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในสำนักงานฯ ได้นำข้าวสารและไข่ไก่ จำนวน 100 ชุด ซึงบุคลากรในสำนักงานฯ ได้ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยมีนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณพร้อมกับจะได้นำไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่อยู่ในภาวะลำบากตามชุมชนต่างๆ ต่อไป

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และมีผู้เจ็บป่วยจากการได้รับเชื้อไวรัสจำนวนมาก จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่ต้องหยุดงาน และขาดรายได้  คณะผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตระหนักในสถานการณ์นี้และมีความประสงค์จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมตามกำลังความสามารถ  จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อข้าวสารและไข่ไก่ โดยจัดเป็นชุดข้าวสาร 3 กก. ไข่ไก่ 30 ฟอง  จำนวน 100 ชุด  แต่ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ไม่ได้นำไปแจกจ่ายด้วยตนเองเพราะไม่มีข้อมูลของผู้ที่ยากจนและไม่มีรายได้ในช่วงนี้    จึงได้ส่งมอบผ่านเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความต้องการจำเป็นจริงๆ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม