สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรียกผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ขึ้นบัญชีไว้ รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง จำนวน 4 ราย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเกียรติยศ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พบปะให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ขึ้นบัญชีไว้และได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จำนวน 4 ราย ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 3 ราย ลำดับที่ 3-5 และกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ราย ลำดับ 4

จากนั้น นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง และเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ก่อนส่งตัวไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน