เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”  จากนั้น ได้รับชมการประชุมการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงวัน 30 มิถุนายน 2563 ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งติดตามรับชมด้วย เพื่อรับทราบความชัดเจนสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน