ผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายนำสู่การปฏิบัติพร้อมรับการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมโดยได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน  สรุปภาพรวมการจัดการศึกษาทางไกลทั่วประเทศในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา  และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563  เพื่อให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบ และนำสู่การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม