สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดบุรีรัมย์) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะจากศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายมานะ อักษรณรงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำคณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง รวมถึงความต้องการช่วยเหลือเพื่อให้การเรียนการสอนทางไกล/ออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันก่อนเปิดภาคเรียน ในการนี้ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ได้พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ นักเรียน ผู้ปกครอง โดยกำชับให้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 10
    File size: 264 KB