สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลจาก สพฐ. เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธิการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับชมการประชุมทางไกลจาก สพฐ. เเรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธิการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง พร้อมกับได้กำหนดปฏิทินการสรรหาและการเลือกคณะ ก.ต.ป.น.ชุดใหม่ ดังนี้

  • 23-26 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ( โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
  • 30 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
  • 3 กรกฎาคม 2563 ประชุมกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อเสนอผู้ที่สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ภายใน 15 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการสรรหา การเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) และรายงาน สพฐ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน