สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะ ร่วมเป็นกำลังใจ และต้อนรับ การตรวจติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสุดาพร หงส์นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธีระนัย ไม้สูงเนิน นางสาวสุภาพร โขงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นกำลังใจ และต้อนรับ นางสาวนุชจิรา อยู่ยอด เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พร้อมคณะ ในการตรวจติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ให้ข้อมูลและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ