สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดที่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดที่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวคณิศร ชัยศรีษะ ผู้อำนวยการและคณะครูนำตรวจเยี่ยม ซึ่งโรงเรียนได้มีการจัดเตรียมอาคารสถานที่ ห้องเรียน จุดคัดกรอง และอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และจุดล้างมือไว้ตามห้องเรียนต่างๆ แล้ว แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคเรื่องน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ต่ำ และไม่มีทางระบายน้ำ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดทำแหล่งรับน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาลงบางส่วน

ในโอกาสเดียวกัน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างดี แต่หลายครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีอุปกรณ์ในการรับชม แต่คณะครูได้นำใบงานไปให้และมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นระยะ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม