สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมบุญญานุสาสน์ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ขับเคลื่อนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเตรียมสถานที่รองรับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน ๑๔ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๘ ล้านบาท เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นการฟื้นฟูและปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ในจังหวัดและต่างจังหวัด

                                                                                               สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  ฐานิดา สุขรัมย์ … ภาพ

เอกสารแนบ