มณฑลทหารบกที่สองหก ค่ายสมเด็จเเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ Army Delivery “จัดกระเป๋า ส่งน้องเรียน” โรงเรียนบ้านฝังงา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๓๕ ใบ        เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มณฑลทหารบกที่สองหก ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย พท.ชิษณุชา กาญจนอัครเดช ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๒๖  ร้อยเอกพรเทพ กฤษณะสุวรรณ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทหาร และ ร.ด. ได้ส่งมอบกระเป่านักเรียนพร้อมข้าวกล่องและน้ำดื่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านฝังงา ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๓๕ ใบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยมี นางสาวสุภาพ วันสารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝังงา และคณะครู ให้การต้อนรับ

                                                                                               สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  ไชยสิทธิ์  ท่องกระโทก … ภาพ/ข้อมูล

เอกสารแนบ