สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเทอร์โมสแกน (Thermo Scan) และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่โรงเรียน       ในสังกัด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ส่งมอบเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermo Scan) จำนวน ๔๑๒ เครื่อง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๖๖๓ ขวด ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน