สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิด “อาคารประชาสามัคคีอนุสรณ์” โรงเรียนวัดหนองครก เป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน        ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิด “อาคารประชาสามัคคีอนุสรณ์” โรงเรียนวัดหนองครก กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘  เป็นอาคารที่สร้างจากการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อต่อเติมจากอาคารเดิม อาคารจิตอัมรินทร์ โดยอาคารดังกล่าวจะใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้เป็นห้องสมุด เป็นสถานที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิชาการ และเป็นที่ระลึกอนุสรณ์ให้เห็นถึงความรักความสามัคคีกลมเกลียวของชมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี นางสาวมนัสปอง ศรีทอง นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ร่วมในพิธี

โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑       ปัจจุบันมี นายสันติ บำรุงธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๙๘ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๑ คน เดิมตั้งขึ้นและดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยย้ายมาจากวัด สถานที่ตั้งปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๔ นับเป็นเวลา ๔๙ ปี ซึ่งอาคารเรียนที่มีอยู่เดิม เก่าชำรุดทรุดโทรมมาก ทางโรงเรียนจึงร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรเครือข่ายท้องถิ่น มีมติเห็นชอบให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อก่อสร้างต่อเติมจนสำเร็จและจัดพิธีเปิดเป็น “อาคารประชาสามัคคีอนุสรณ์”  ในวันนี้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg 99
    File size: 267 KB