สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทนผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๑ โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและชี้แจงแนวการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือมีชื่อย่อเรียกว่าระบบ DMC รวมทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด จำนวน ๒๐๑ คน โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ รอบ รอบเช้า อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ และรอบบ่าย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านด่าน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายศรัณย์ โกษากุล ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 14
    File size: 208 KB