นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.บุรีรัมย เขต ๑ จำนวน ๒๘ อัตรา

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๘ อัตรา เพื่อให้การดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปอย่างมีระบบ มีความรู้ มีความประพฤติและคุณลักษณะที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อผู้เรียน โดยกล่าวว่าขอให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ คิดหาวิธีการที่จะทำให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความรักศรัทธาในอาชีพครู รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นครู ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเอง จากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ เป็นที่รักของลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๘ อัตรา ดังนี้ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา , ภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา , คณิตศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา , วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา , สังคมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา ,  พลศึกษา จำนวน ๒ อัตรา ,ศิลปศึกษา , นาฏศิลป์ , ดนตรีไทย , ดนตรีศึกษา , การศึกษาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา , คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา และการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๖ อัตรา

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg 22
    File size: 218 KB