สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีหน้าที่ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในการปล่อยคาราวานจิตอาสา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนเสร็จสิ้นภารกิจงานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

เอกสารแนบ