สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม      พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ เวลา ๐๗.๐๐ น. กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๑๘.๐๐ น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล นำโดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกาาจัดการศึกษา เป็นผู้แทนหน่วยงานวางพานพุ่ม ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

                                                                                               สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  เกศรินทร์  ก่อแก้ว … ภาพ

 

เอกสารแนบ

  • jpg 46578
    File size: 264 KB