สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแผน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทาง วิธีการร่วมกันในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สพม.เขต ๓๒ เพื่อประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันวางแผน หาแนวทาง วิธีการร่วมกันในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ๕ เขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด