สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑    ร่วมพิธียกเสาเอกการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘ งบประมาณ ๗.๗๙๙ ล้านบาท โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำพิธียกเสาเอกในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน งบประมาณในการก่อสร้าง ๗.๗๙๙ ล้านบาท ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี  ในการนี้ พระครูปริยัติธรรมนิเทศ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา และ นายประสิทธิ์ พิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย

                                                                                                    สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน  ชาญชัย  ไชยพิศ … ภาพ