สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายมานพ  คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่จัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน บริเวณภูมิทัศน์สำนักงานและการปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน สร้างความตระหนักและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมให้แก่บุคลากรในสังกัดทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม ๕ ส. ทำให้การพัฒนาองค์กรเกิดความสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงานและปลอดภัย โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมพร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้บุคลากรในเขตพื้นที่อาคารที่รับผิดชอบ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg 04
    File size: 381 KB