สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อแจ้งข้อราชการและประสานการดำเนินงานระหว่างกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2563  เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบนโยบายความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ  รวมทั้งเป็นการประสานการดำเนินงานระหว่างกลุ่ม/หน่วยและแลกเปลียนเรียนรู้เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด