เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเกียรติยศ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พบปะและปฐมนิเทศแก่ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวชลธิชา โคจร วิชาเอกดนตรีศึกษา โรงเรียนวิมลวิทยา  นางสาวธันยพร นุรักรัมย์ วิชาเอกดนตรีไทย โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ และนายภัทรชัย พึ่งตน วิชาเอกเกษตรกรรม โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  โดย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา และปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อความสำเร็จในวิชาชีพและคำนึงถึประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

จากนั้น เจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางราชการ แฟ้มทะเบียนประวัติ ฯลฯ ก่อนมอบหนังสือส่งตัวให้ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน