เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ และนางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินกองบุญ 22 ธันวา จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงกัญญาภัค น้อยศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ซึ่งจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 17.00 น.  โดยมี นายสัญญา เสาวกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็งและนายสวาสดิ์ วารินกูฎ ประธานกลุ่มโรงเรียนชำนิ1  ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน