กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 ประชุมสัมมนา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม วิเคราะห์แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ระดับห้องเรียน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากทั้ง 13 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม รวม 150 คน  จากนั้นได้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน โดยใช้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (LS)  การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ในโอกาสเดียวกันนี้ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2563 จำนวน 10 คน และมอบใบประกาศโรงเรียนที่ผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพครบ 100% จำนวน 13 โรงเรียน

พัชรินทร์ มีพัฒน์ … รายงาน