เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ

เวลา ๐๗.๓๐ น. กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นางอนันตยา พิมพ์ภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในกลุ่ม เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ – สามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ ลานเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยตรวจสอบภายใน โดย นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วย กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย นางสาวพรนิมิต โล้นพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพร้อมด้วยบุคลากรกรในกลุ่ม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นางสาวจีรนันท์ แสงดาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เวลา ๑๙.๑๙ น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg 07
    File size: 294 KB