คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในบริเวณโรงเรียน และรอบรั้วโรงเรียน จำนวน ๑,๑๙๙ ต้น และดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้ได้บานสะพรั่งตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๐   ซึ่งเป็นเดือนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ    เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้มาตลอด ๗๐ ปี