นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๗ ราย

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑                  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๗ ราย ดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ , โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ,โรงเรียนวัดโคกสะอาด,โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ และโรงเรียนบ้านโคกสูง           อำเภอลำปลายมาศ , โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร และ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อำเภอชำนิ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

เอกสารแนบ