นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)  รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๐ คน

                                                                                              สุวรี  เจริญรัมย์  … รายงาน  ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ … ภาพ

 

เอกสารแนบ