สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อสรุปภารกิจงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.   รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ทั้ง ๒๐ กลุ่ม  เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑    และชี้แจงภารกิจงานสำคัญที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ได้แก่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ,พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน